En klimatneutral storstadsregion 2035


En klimatneutral storstadsregion 2035

Utsläppen måste ned. De kommande årens vägval och politiska beslut är helt avgörande för att säkra hållbara livsmiljöer för naturen, människor och kommande generationer. Miljöpartiet är den gröna röst som ser till att Region Stockholms verksamheter ligger i toppen av Sveriges regioner i klimat- och miljöarbetet. Vi ser en framtid där alla som är verksamma i Stockholmsregionen tillsammans klarar den gröna omställningen.

Miljöpartiet vill:

  • Öka det hållbara resandet genom att bygga ut kollektivtrafiken, öka antalet bussresor på tvären och förbättra möjligheterna att cykla.
  • Sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken.
  • Ställa om transporterna och hela fordonsflottan till el och andra förnybara bränslen.
  • Bygga ut ett nätverk av laddstolpar för bilar och bussar.
  • Bygga tre vindkraftparker i regionen och satsa på närproducerad hållbar elproduktion.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 20 mars 2023

Miljöpartiet Gävleborgs årsstämma 2023 hölls i helgen i Ljusdal

Örebro län, 19 mars 2023

Pia Frohman: Sjukhussjukan – och vad vill Miljöpartiet?

Skåne, 16 mars 2023

MP-förslag: Erbjud tonårskillar avgiftsfritt HPV-vaccin 

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter