En klimatneutral storstadsregion 2035


En klimatneutral storstadsregion 2035

Utsläppen måste ned. De kommande årens vägval och politiska beslut är helt avgörande för att säkra hållbara livsmiljöer för naturen, människor och kommande generationer. Miljöpartiet är den gröna röst som ser till att Region Stockholms verksamheter ligger i toppen av Sveriges regioner i klimat- och miljöarbetet. Vi ser en framtid där alla som är verksamma i Stockholmsregionen tillsammans klarar den gröna omställningen.

Miljöpartiet vill:

  • Öka det hållbara resandet genom att bygga ut kollektivtrafiken, öka antalet bussresor på tvären och förbättra möjligheterna att cykla.
  • Sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken.
  • Ställa om transporterna och hela fordonsflottan till el och andra förnybara bränslen.
  • Bygga ut ett nätverk av laddstolpar för bilar och bussar.
  • Bygga tre vindkraftparker i regionen och satsa på närproducerad hållbar elproduktion.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 17 april 2024

Grön ungdom: EU-valet närmar sig med stormsteg

Västmanland, 17 april 2024

Dags för EU-val!

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter