Etablering

Etablering

Stockholmsregionen är Sveriges ledande arbetsmarknadsregion och har ett stort ansvar att erbjuda nyanlända en möjlighet till en bra etablering i samhället.

Kommunerna behöver utveckla sitt arbete med SFI och erbjuda fler möjligheter att kombinera språkinlärning med yrkesstudier. Civilsamhället har också en viktig roll för nyanlända personers etablering. Miljöpartiet vill öka samverkan med idéburna organisationer som bedriver verksamheter för nyanlända, och göra det lätt för lokalsamhället att engagera sig. Miljöpartiet vill se särskilda satsningar för att förebygga ohälsa hos nyanlända. Det är viktigt att målgruppens fysiska och psykiska hälsa värnas för att skapa goda förutsättningar för etablering. Vi vill se fler verksamheter i stil med Rinkebyprojektets hembesöksprogram, som har visat sig ha många positiva effekter på både hälsa, tilltro till samhällsinstitutioner och språkutveckling hos målgruppen.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter