Fastigheter

Fastigheter

För Miljöpartiet är det viktigt att Region Stockholm fortsätter att bygga energieffektiva fastigheter och anläggningar. Vi vill också installera fler laddstolpar i anslutning till regionens sjukhus och övriga fastigheter samt fortsätta utbyggnaden av egenproducerad förnybar el. Ett arbete med att installera solceller på sjukvårdens fastigheter pågår. Idag har 8000 m2 av planerade 20 000 m2 solceller installerats men Miljöpartiet vill höja ambitionen ännu mer. Skatteregler är idag ett hinder och där vill vi verka för att riksdag och regering ändrar de regler som förhindrar fortsatt utbyggnad. Det är också viktigt att Region Stockholm arbetar med att minska miljö- och hälsofarliga kemikalier i bygg- och anläggningsprojekt. Det finns även potential att utveckla den yttre miljön kring Region Stockholms vårdfastigheter. Det handlar om att främja läkande miljöer, trygghetsaspekter och om ökad hållbarhet.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter