Fler bostäder och flera spår 

Fler bostäder och flera spår 

Stockholm, flervåningshus i korsvirke i Sundbybergsområdet, designat av Wingardh arkitetbolag.

Byggandet i länet är ojämnt fördelat. Personer med låga inkomster har svårast att komma in på bostadsmarknaden och flera tecken tyder på att marknaden för nybyggnation av dyra bostadsrätter är mättad. Nya bostäder bör därför byggas för grupper med små eller medelstora inkomster men inte i värdefull natur. Det finns många ytor med låga värden för både natur och friluftsliv som i första hand kan tas i anspråk. Nya bostäder bör byggas i trä då det är bättre än cement och betong som har stor klimatpåverkan. Virket ska komma från hållbar skog som brukas utan att riskera den biologiska mångfalden.

Stockholm och Uppsala har en sammanhängande arbetsmarknad. Att bygga ut spårkapaciteten mellan städerna är viktigt för att utveckla regionens arbetsmarknad och ger ökade möjligheter att bygga bostäder. Upp emot 100 000 nya bostäder väntas kunna byggas med mindre än 30 minuters restid till centrala Stockholm, när fyra järnvägsspår byggs mellan Stockholm och Uppsala. Liknande förutsättningar finns i länets södra delar. En utbyggnad av Nynäsbanan skulle göra det möjligt att bygga i lägen nära kollektivtrafik i exempelvis Segersäng och Hemfosa.

Kommuner och Region Stockholm måste samarbeta så att kollektivtrafiken byggs ut i samma takt som bostäderna. Miljöpartiet vill ha avtal mellan kommuner och regionen där kommunerna lovar bostäder och regionen kollektivtrafik. Kommunal medfinansiering är naturligt om ny kollektivtrafik skapar möjligheter till ytterligare exploatering.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter