Förbättra patientsäkerheten 

Förbättra patientsäkerheten 

Vi vill ha en säker vård, men i verkligheten är vårdskador vanliga, trots att många går att undvika. Det kan vara en vårdrelaterad infektion eller att canceroperationen kom för sent. Enbart i vår region skadas mer än 20 000 patienter årligen och flera hundra dör av undvikbara skador. Det behövs många förbättringar så att personalen hinner med, tillräckligt med vårdplatser, och säker kommunikation mellan olika vårdgivare. Miljöpartiet vill ge prioritet till arbetet med patientsäkerhet genom att stärka patientsäkerhetsarbetet och analysen av vårdskador. Vi vill också investera i mer forskning för att höja kompetensen. Den handlingsplan för ökad patientsäkerhet som antogs under mandatperioden ska omsättas i verklig handling på alla punkter.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter