Förbättra patientsäkerheten 

Förbättra patientsäkerheten 

Vi vill ha en säker vård, men i verkligheten är vårdskador vanliga, trots att många går att undvika. Det kan vara en vårdrelaterad infektion eller att canceroperationen kom för sent. Enbart i vår region skadas mer än 20 000 patienter årligen och flera hundra dör av undvikbara skador. Det behövs många förbättringar så att personalen hinner med, tillräckligt med vårdplatser, och säker kommunikation mellan olika vårdgivare. Miljöpartiet vill ge prioritet till arbetet med patientsäkerhet genom att stärka patientsäkerhetsarbetet och analysen av vårdskador. Vi vill också investera i mer forskning för att höja kompetensen. Den handlingsplan för ökad patientsäkerhet som antogs under mandatperioden ska omsättas i verklig handling på alla punkter.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 24 november 2022

Region Uppsalas styre är historiskt svagt

Örebro län, 22 november 2022

Flera fel om flyget och länets flygplats

Värmland, 16 november 2022

Nya regeringen missgynnar kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter