Förebyggande vård räddar sjukvårdssystemet för framtiden

Förebyggande vård räddar sjukvårdssystemet för framtiden

Vårdcentralerna ska i större utsträckning arbeta förebyggande, med målet att färre medborgare ska bli sjuka. All forskning visar att förebyggande insatser är mer kostnadseffektiva än att behandla personer som redan blivit sjuka, och dagens vårdsystem kommer inte att fungera om inte invånarna håller sig friskare. Miljöpartiet vill att vårdcentralerna ska fortsätta bygga ut sitt hälsofrämjande arbete med allt ifrån uppsökande arbete i samarbete med BVC, förskolor, skolor och ungdomsmottagningar och äldrevården, till konkreta hälsovårdsinsatser. Miljöpartiet vill skapa offentligt finansierad sociala utfallskontrakt  för att stimulera hälsofrämjande insatser. Det finns ett starkt samband mellan livsstil och hälsa. I många sjukdomar är fysisk aktivitet en viktig del i behandlingen för tillfrisknande eller för att förhindra utveckling och försämring. Miljöpartiet vill därför att försök med rabattering av recept på fysisk aktivitet genomförs. Många har helt enkelt inte råd att betala ett gymkort och det är de mest ekonomiskt utsatta som har sämst levnadsvanor och sämst hälsa. Samtliga vårdcentraler ska även arbeta med förebyggande insatser för stressjukdomar. De uppsökande och förebyggande insatserna bör bli fler, inte minst när det gäller sjukdomar som KOL, cancer och typ 2-diabetes. Miljöpartiet vill också stärka skolhälsovården samt informationen till föräldrar kring vikten av kost och motion. Insatser och vårdprogram mot fetma och rökning bör dessutom finnas på alla vårdcentraler.

Lättillgängliga appar med möjlighet att identifiera sig med mobilt bank-ID och att få ett videosamtal med en läkare, har vuxit snabbt, men har inte avlastat Region Stockholms egna  vårdgivare i motsvarande utsträckning. Digitala vårdcentraler har i större utsträckning lett till att relativt friska konsumerar mer vård. Utvecklingen under pandemiåret 2020 gjorde att Region Stockholms vårdcentraler själva snabbt utvecklade egna digitala tjänster till sina listade patienter, vilket gav dem större möjligheter att ta helhetsansvar för sina patienters hälsa. Det är dock viktigt att värna digitalt svaga grupper, och se till att de digitala alternativen inte slår ut vård på plats för den som önskar och behöver.

Den psykiska hälsan är minst lika viktig som den fysiska. Under mandatperioden har en strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande, samt förebyggande av psykisk ohälsa tagits fram. Den riktar sig både till regionens egna verksamheter och till kommuner och andra samhällsaktörer och syftar till ta fram och tillhandahålla verktyg som skapar förutsättningar för befolkningen att må bra. En strategi för att förebygga suicid och suicidförsök har också antagits och arbetet med att ta fram handlingsplaner pågår i regionens olika verksamheter.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter