Förnybar energi kräver satsningar

Förnybar energi kräver satsningar

Sverige har i stor politisk enighet antagit ett mål om att all el som produceras ska vara förnybar. Detta mål äventyras av förändringar hos andra partier och skadar den förutsägbarhet i energifrågan industrin efterlyser.

Miljöpartiet står fast vid att Stockholms län ska vara en föregångare i arbetet med att ställa om till förnybar energi. Ett viktigt beslut för att uppnå målet var beslutet att avveckla den fossila eldningen i Värtaverket till 2022, men fler åtgärder krävs. Vi arbetar för fler solceller på offentliga byggnader, bland annat på gröna linjens tunnelbanestationer och på sjukhusbyggnader. Skolor, förskolor och idrottshallar är andra typer av offentliga byggnader som i större utsträckning kan försörjas med egenproducerad el, fjärrvärme och fjärrkyla som produceras med fossilfria alternativ. Vi vill även ta tillvara på överskottsenergi från verksamheter som genererar mycket värme, exempelvis serverhallar.

För att minska transporternas klimatpåverkan måste fler fordon drivas av förnybara drivmedel. Då krävs utbyggd infrastruktur i form av fler laddstolpar, biogasstationer och satsningar på vätgas. Regeringens satsning Klimatklivet har varit viktig för att åstadkomma en utbyggnad, men Miljöpartiet vill att kommuner och regioner nu tar ledningen arbetet med omställning av fordonstrafiken genom att bygga fler laddstolpar och öka produktionen av förnybara bränslen.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter