Framtiden kräver klimatsmart resande

Framtiden kräver klimatsmart resande

För att klara klimatutmaningen behöver kollektivtrafiken byggas ut. Fler ska kunna åka kollektivt till jobbet, skolan, affären och hemmet. Det ska vara smidigt, enkelt och behagligt att åka kollektivt både på land och vatten och det behöver gå snabbare än idag att resa på tvären i regionen. Med fler spår, bussar och innovativa trafiklösningar kommer fler att välja kollektivtrafiken. Ju fler som reser med kollektivtrafiken, desto mindre klimatpåverkan. Målet är att göra SL trafiken helt utsläppsfri till 2030.

Trafiken är regionens största utmaning när det gäller att minska klimatpåverkan. Vi ska minska utsläppen i enlighet med riksdagens klimatpolitiska ramverk för Sverige – klimatlagen. För att minska klimatpåverkan från biltrafiken vill Miljöpartiet ha fler bilfria gator, inrätta fler samlastningscentraler för effektivare transporter och skapa miljözoner i områden med dålig luftkvalitet. Genom att till exempel låta myndigheternas fordon vara tillgängliga för allmänheten i bilpooler kan behovet av egenägda fordon minskas.

Trängselavgifterna i Stockholm har blivit ett viktigt styrmedel, inte bara för att minska bilismen och öka framkomligheten, utan även för att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken. Miljöpartiet vill därför ha trängselavgifter på fler ställen än idag, till exempel i Söderledstunneln. Vi vill också att trängselavgifterna ska beslutas regionalt och vid behov kunna höjas för att uppnå önskad effekt.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter