Fungerande och flexibel färdtjänst

Fungerande och flexibel färdtjänst

De som reser med färdtjänst måste kunna lita på att den fungerar. Invånare som är beroende av färdtjänsten ska vara trygga med att komma till arbetet eller sjukvården i tid, och få god service på vägen samt vid behov få ledsagning fram till dörren. Det ska även vara lätt att kombinera flera behov med samma resa. Miljöpartiet vill ha ett enkelt system för klagomålshantering och systematisk uppföljning med återkoppling till resenären. Miljöpartiet vill att regionen ska utreda hur taxor och avgifter ska kunna bli desamma inom färdtjänsten som för den allmänna kollektivtrafiken. Vi inväntar ett pilotprojekt med fri resetilldelning, ett s.k. kundval för färdtjänst, som blivit försenat på grund av pandemin. Det är även viktigt att färdtjänstens verksamhet långsiktigt når upp till Region Stockholms miljökrav om fossilfrihet.

Ideella föreningar har en avgörande betydelse för många patientgruppers hälsa. Föreningarna tar ofta vid där vården slutar och kan stötta i de svårigheter och utmaningar som följer med många diagnoser. Miljöpartiet vill kraftigt öka regionens föreningsbidrag till välfungerande organisationer som riktar sig till patientgrupper eller anhöriga och därmed möjliggöra hälsofrämjande stabila verksamheter.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter