Ge vårdpersonalen ett hållbart arbetsliv

Ge vårdpersonalen ett hållbart arbetsliv

Nyckeln till en välfungerande hälso- och sjukvård är vårdpersonalen. Idag uppstår regelbundna personalkriser på grund av arbetsförhållanden, löner och arbetsvillkor. De 45 000 anställda i regionens hälso- och sjukvård måste få ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön ska vara god och fler ska orka arbeta länge i vården. Kontinuitet och erfarenhet måste premieras. Arbetet med de svårast sjuka patienterna ska vara så attraktivt att de med högst kompetens ska vilja jobba med denna grupp. Miljöpartiet går till val på att Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare.

Sandra Ivanovic (vänster), toppkandidat till Regionfullmäktige i Stockholm

Miljöpartiet vill: 

  • Korta arbetstiden med bibehållen lön.
  • Anställ fler i vården. Flera tusen nya medarbetare behövs.
  • Införa flexibla scheman så fler kan få makt över sin tid.
  • Bygg ut akutsjukvården med fler vårdplatser och bättre arbetssituation för personalen.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Region Stockholm, 28 mars 2024

20 000 extra vårdbesök till BUP

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter