Hållbart och långsiktigt biljettsystem 

Hållbart och långsiktigt biljettsystem 

Miljöpartiet vill ta ansvar för kollektivtrafiken och klimatet. Stockholmsregionen växer och kollektivtrafiken måste räcka till samtidigt som bilresorna måste minska. Kollektivtrafiken finansieras idag till minst hälften av skattemedel och hälften biljettintäkter. Miljöpartiet vill att denna balans behålls. Det skapar förutsättningar både för finansiering av framtida investeringar i kollektivtrafik och för en lägre prisutveckling än om man låter biljettpriset stå för en större del av intäkterna.

Ett nytt system håller på att utredas, där biljettpriserna ändras och nya biljettyper införs. Miljöpartiet vill förenkla vardagen för att fler ska både kunna och ha råd med att åka kollektivt. Miljöpartiet har både 2023 och 2024 fryst taxan för unga, studenter och pensionärer. Vi har också varit med och drivit igenom ett lovkort som gör att alla unga mellan 12-18 år åker gratis under skolloven från och med 2024. Miljöpartiet vill också sänka biljettpriset för pensionärer, samt utforma ett lågtrafikkort för pensionärer där de kan åka billigare vid lågtrafik. Miljöpartiet vill även att resenärerna ska få ett stabilt och förutsägbart system för kollektivtrafikens prissättning samtidigt som framtidens kollektivtrafik finansieras.

Det ska vara enkelt att betala för, och byta mellan, trafikslag, till exempel från tunnelbana till lånecykel. Stockholmsregionen erbjuder många trafikslag och Miljöpartiet vill se nya, smarta lösningar i form av mobilitetstjänster, till exempel kan mobilappar och GPS förenkla resan. Vi vill att regionen ska vara ledande i att använda teknikens och digitaliseringens möjligheter. Öppna api:er ska möjliggöra för andra aktörer att utveckla tjänster som kan vara till nytta för Stockholmsregionens invånare, resenärer och företag. Informationen till resenärer på SL:s hemsida, busshållplatser och i tunnelbanan om ex störningar eller trafikomläggningar behöver förbättras.

Kollektivtrafiken ska vara välkomnande och attraktiv. Därför vill Miljöpartiet byta ut gamla rulltrappor och hissar i snabbare takt och ha uppkopplade rulltrappor och hissar. Vi vill arbeta mer med proaktiva åtgärder istället för reaktiva. Det är en fråga om trygghet, tillgänglighet och framkomlighet. Stopp i rulltrappor och hissar drabbar främst äldre, personer med funktionsnedsättning och småbarnsföräldrar. Vi vill att de hinder som utestänger dessa grupper från kollektivt resande ska undanröjas. På så sätt skapar vi ett mer inkluderande och jämlikt samhälle.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter