Jämställd och jämlik vård skapar ett bättre samhälle

Jämställd och jämlik vård skapar ett bättre samhälle

Sandra Ivanovic (vänster), toppkandidat till regionen, kampanjar kring jämlik förlossningsvård

Miljöpartiet arbetar för jämlik och jämställd vård i alla aspekter av det politiska beslutsfattandet.

Hälsan och tillgången till vård skiljer sig mycket mellan olika delar av länet. Det vill Miljöpartiet ändra på. I socioekonomiskt utsatta områden är livslängden kortare och folkhälsan sämre. Samtidigt är tillgången till vård mindre i dessa områden, eftersom Region Stockholm gjort det mer lönsamt för vårdgivare att etablera sig i områdena med bäst hälsostatus. Hälso- och sjukvårdslagen säger att vården ska fördelas efter behov, men tyvärr  växer hälsoskillnaderna fortfarande mellan olika delar av länet.

Miljöpartiet vill också att vården ska vara jämlik mellan könen. I dag får män mer vård än kvinnor för samma åkomma, och erbjuds oftare dyra behandlingar. Ojämlikheten, både mellan könen och mellan olika socioekonomiska grupper, är dålig och kostsam för samhället. Miljöpartiet vill minska skillnaderna genom att satsa mer på vård för sjukdomar som drabbar kvinnor och på förebyggande hälsovård där behoven är som störst.

Hälso- och sjukvården brister också i kunskap om hur samma sjukdom kan ge kvinnor och män olika symptom. Vi vill fortsätta arbetet för jämlikhet i hälsa och vårdinsatser mellan könen och mellan olika socioekonomiska grupper.

Idag är vården ojämlikt fördelad i länet. En rättvisare vård förutsätter att det bli mer lönsamt än i dag att etablera sig i områden där vårdbehoven är mer komplexa. Vi har drivit igenom förändringar i ersättningsmodellen för husläkarmottagningar från att premiera mängd till att premiera kvalitet. Vi fortsätter arbetet med att ytterligare omfördela ersättningen, för att säkerställa att resurserna går till de patienter där behoven är som störst. Vi vill också stimulera etablering av specialistvård i södra delarna av länet, och andra platser där tillgången i dag är sämre. Det innebär att vi vill ompröva villkoren för delar av den vård som bedrivs genom avtalsformen vårdval.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter