Köfri barn – och ungdomspsykiatri 

Köfri barn – och ungdomspsykiatri 

Det är viktigt att de som kommer till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, får hjälp snabbt. Miljöpartiets mål är ett köfritt BUP, där ett första samtal ska hållas inom sju dagar och relevant behandling ska påbörjas inom 30 dagar. För att åstadkomma detta tar vi nu fram Färdplan BUP inom Region Stockholm. Under nästa mandatperiod vill vi anställa ytterligare 100 psykologer och göra satsningar på löner, utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Köerna till BUP ska kortas, bland annat genom att fler barn och unga som lider av lättare psykisk ohälsa får hjälp tidigt på de barn- och ungdomsmottagningar som primärvården öppnade 2021.

Miljöpartiet har framgångsrikt förhandlat fram investeringar i ett Ungdomens hus för all barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård. Det ska stå färdigt under kommande mandatperiod och då inrymma ytterligare vårdplatser, bland annat inom ätstörningsvården.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 24 november 2022

Region Uppsalas styre är historiskt svagt

Örebro län, 22 november 2022

Flera fel om flyget och länets flygplats

Värmland, 16 november 2022

Nya regeringen missgynnar kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter