Köfri barn – och ungdomspsykiatri 

Köfri barn – och ungdomspsykiatri 

Det är viktigt att de som kommer till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, får hjälp snabbt. Miljöpartiets mål är ett köfritt BUP, där ett första samtal ska hållas inom sju dagar och relevant behandling ska påbörjas inom 30 dagar. För att åstadkomma detta ska en särskild personalsatsning på BUP genomföras. Möjligheten för BUP att möta barn nära där de bor eller går i skolan ska stärkas där behov finns.

Vården för lätt till måttlig psykisk ohälsa på primärvårdsnivå ska utvecklas och kvalitetssäkras för att säkerställa en jämlik vård i hela länet med god kvalitet. Första linjens psykiatri för barn och unga samt BUP ska ges möjlighet att pröva nya arbetssätt samt integreras mer med elevhälsan, skola och socialtjänst. Köerna till ätstörningsvården ska kortas genom en förstärkt ätstörningsvård och förbättrat mottagande i hela psykiatrin samt primärvården.

Miljöpartiet har framgångsrikt förhandlat fram investeringar i ett Ungdomens hus för all barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård. Det ska stå färdigt under mandatperioden och inrymma vårdplatser, bland annat inom ätstörningsvården.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter