Heltäckande kollektivtrafik 

Heltäckande kollektivtrafik

Landsbygdstrafiken i Stockholmsregionen behöver moderniseras. En möjlighet att effektivisera kollektivtrafiken i glesare delar av länet, och samtidigt ge fler tillgång till kollektivtrafik, är genom anropsstyrd kollektivtrafik som inte alltid följer fast tidtabell utan kan beställas när resenären behöver den. Vi vill utöka användningen av anropsstyrd trafik och tror att det kan ge tillskott i kollektivtrafiken i flera kommuner som till exempel i Södertälje, Nynäshamn och Haninge.

En fungerande person- och godstrafik till sjöss är en förutsättning för många invånares vardag. Vattenvägarna i Stockholms län kan med små insatser bidra till flera tvärförbindelser, utökad kapacitet i kollektivtrafiken och en positiv stadsutveckling. Miljöpartiet vill öka turtätheten på nuvarande båtlinjer och se flera nya pendelbåtslinjer, t.ex. en förlängning av pendelbåtslinjen L83 till Stenslätten på Värmdö. Bryggorna behöver samtidigt tillgänglighetsanpassas och erbjuda bättre service. Vi vill förse alla större knutpunkter för sjötrafiken med väderskydd, cykelparkering och toaletter. Miljöpartiet vill att samma biljettsystem, samma kort och samma taxa ska gälla, både för kollektivtrafik på land och på vatten. Det ska vara enkelt att resa kollektivt och byta mellan olika trafikslag i en sammanhållen Stockholmsregion.  Miljöpartiet vill att all sjötrafik ska vara fossilfri och driven med el, vätgas eller biogas till år 2035.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter