Kultur för fler 

Kultur för fler 

Varje människa ska kunna göra sin röst hörd och utveckla sina kreativa förmågor. Den fria tanken och det fria ordet är grunden för vår demokrati. I en värld där starka auktoritära krafter hotar demokratin och öppenheten behöver kulturens fria uttryck värnas särskilt. Konsten och kulturen speglar samhället och är en förutsättning för det demokratiska samtalet.  Ett rikt och mångfacetterat kulturliv är en av nycklarna till mänsklig livskraft. Miljöpartiet vill stärka kulturen i regionen och höja kulturens status.

Verksamheter och projekt inom kultur- och konstområdet som ökar delaktigheten i och tillgängligheten till kultur för länets invånare ska stödjas. Därför vill Miljöpartiet sträva efter en stor spridning av kulturverksamheter i hela länet. Vi vill även att Region Stockholm ska ingå i kultursamverkansmodellen, där landets övriga län redan ingår.

Miljöpartiet vill ha fortsatta satsningar på kultur för barn och unga, bland annat genom att fortsätta utveckla länets filmverksamhet riktat mot unga. Vi vill också stärka stödet till ungdomsorganisationer, inklusive studentorganisationer.

Representativitet är en demokratisk fråga. Alla ska kunna känna igen sig i kulturen. Miljöpartiet vill stödja kultur och konst som ökar delaktigheten i, och tillgängligheten till, kultur för länets invånare. Mångfaldsarbetet i regionens kulturarbete stöttas.

Miljöpartiet vill stärka kvaliteten i bibliotekens verksamhet och bland annat införa ett läs- och skrivfrämjande centrum, som en del av Regionbiblioteket. Centrumet ska förmedla kunskap och material till bibliotek, skolor, förskolor och andra aktörer och bli ett nav för vidareutbildning av bibliotekarier, förskolepedagoger och lärare inom läs- och skrivfrämjande.

Folkhögskolorna är en viktig resurs för många skilda grupper av invånare, och de är beroende av att regionerna bidrar till finansieringen. Vi vill se till att Region Stockholm tar sitt ansvar för kostnaderna så att inte skolornas verksamheter äventyras.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter