Levande landsbygd viktigt för alla 

Levande landsbygd viktigt för alla 

Sveriges och Stockholmsregionens välstånd bygger på att det finns jobb, utbildning och kommunikationer i hela landet. Stockholmsregionen är inte bara en storstadsregion, mer än hälften av ytan är landsbygd. Trots att Stockholmsregionens landsbygd ligger geografiskt nära storstaden, finns problem med exempelvis befolkningsminskning och minskad offentlig service. Miljöpartiet vill öka andelen lokalproducerad mat i både kommuner och i regionen, bygga ut bredband i hela länet samt skapa förutsättningar för att bevara offentlig service.

Samtidigt behöver landsbygdstrafiken i Stockholmsregionen moderniseras. En möjlighet att effektivisera kollektivtrafiken i glesare delar av länet och samtidigt ge fler tillgång till kollektivtrafik är genom anropsstyrd kollektivtrafik, som inte alltid följer fast tidtabell utan kan beställas när resenären behöver den. Vi vill utöka användningen av anropsstyrd trafik och tror att det kan ge tillskott i kollektivtrafiken i flera kommuner som till exempel i Södertälje, Nynäshamn och Haninge. Genom förbättrade transporter skapas möjlighet för fler att bo och verka även på landsbygden utan att för den skull bli helt beroende av bilen i sin vardag.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter