Många fördelar med mera cykel

Många fördelar med mera cykel

När fler väljer cykeln skapas smidigare arbetspendling, bättre hälsa, minskad trängsel och bättre luft. Cyklingen ska därför integreras med kollektivtrafiken. Miljöpartiet vill att Region Stockholm ska inrätta och leda arbetet med ett regionalt lånecykelsystem samt bli en aktiv part i regionens cykelplanering. Detta inkluderar att underlätta för samplanering av kollektivtrafikresor, cykelresor och lånecykelsystem. Vi arbetar för att främja blandpendling, exempelvis genom att utöka och inrätta smart cykelförvaring. Även cykelparkering i anslutning till kollektivtrafiken ska främjas i samarbete med Stockholmsregionens kommuner. Genom samarbete mellan kommuner ska cykelnätet bli mer komplett och byggas ut. Cykelvägar som plötsligt tar slut eller inte underhålls bara för att man cyklar över gränsen till en annan kommun måste få ett slut. Med ett sammanhållet och välunderhållet cykelvägnät blir det enklare för fler att välja cykeln.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter