NPF – neuropsykiatriska diagnoser bland barn

Mer stöd åt barn med neuropsykiatriska diagnoser

Antalet barn med neuropsykiatrisk diagnos ökar, speciellt inom ADHD-spektrat. För de barn och familjer som lever med detta är det svårt att få livet att fungera. Vården för dessa barn behöver bli mer sammanhållen, och fler vårdkontakter behöver kunna samordnas. Miljöpartiet vill införa vårdlots för de familjer som behöver det. Vi vill också stärka det stöd som ges via arbetsterapeuter och ADHD-center och möjliggöra att stöd kan ges utan diagnos. Miljöpartiet anser också att samhällets krav behöver ändras för att bli mer inkluderande. Normen får inte bli så snäv att den exkluderar en stor del av befolkningen. Miljöpartiet  arbetar till exempel för en fungerande skola där barnens individuella utvecklingstakt kan styra kraven, och där fler kan få möjlighet att nå sin fulla potential genom undervisning med pedagogik som passar deras förutsättningar.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 24 november 2022

Region Uppsalas styre är historiskt svagt

Örebro län, 22 november 2022

Flera fel om flyget och länets flygplats

Värmland, 16 november 2022

Nya regeringen missgynnar kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter