NPF – neuropsykiatriska diagnoser bland barn

Mer stöd åt barn med neuropsykiatriska diagnoser

Antalet barn med neuropsykiatrisk diagnos ökar, speciellt inom ADHD-spektrat. För de barn och familjer som lever med detta är det svårt att få livet att fungera. Vården för dessa barn behöver bli mer sammanhållen, och fler vårdkontakter behöver kunna samordnas. Miljöpartiet vill införa vårdlots för de familjer som behöver det. Vi vill också stärka det stöd som ges via arbetsterapeuter och ADHD-center och möjliggöra att stöd kan ges utan diagnos. Miljöpartiet anser också att samhällets krav behöver ändras för att bli mer inkluderande. Normen får inte bli så snäv att den exkluderar en stor del av befolkningen. Miljöpartiet  arbetar till exempel för en fungerande skola där barnens individuella utvecklingstakt kan styra kraven, och där fler kan få möjlighet att nå sin fulla potential genom undervisning med pedagogik som passar deras förutsättningar.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter