Minska användningen av plast

Minska användningen av plast

Engångsprodukter i plast behövs i vården av hygienskäl och användningen är hög. Att återvinna dessa produkter är komplicerat på grund av de höga hygienkraven, de går därför i hög utsträckning till förbränning med stor klimatpåverkan som följd. Första steget är att gå över till flergångsprodukter där det är möjligt, i nästa steg behöver mer produkter gå att återvinna. Genom att återvinna plastprodukter skapas cirkulära flöden där plast istället för att brännas kan bli nya produkter. De indirekta utsläppen, som sker från konsumtion, beräknas till omkring 10 gånger större än de direkta utsläppen. För att få ner dessa utsläpp måste alla, även vården, dra sitt strå till stacken för att skapa ett hållbart samhälle. Genom cirkulära flöden kan både mindre resurser gå åt i vården, pengar sparas och miljön skonas. Därför är ökad cirkularitet en viktig del i att minska plastens miljö och klimatpåverkan.

Ett miljöhot som uppmärksammas allt mer är spridningen av mikroplastpartiklar i mark och vatten. Miljöpartiet vill stoppa spridningen, genom att exempelvis välja giftfria kretsloppsanpassade material i konsumtion och vid upphandling, samt utveckla metoder för uppsamling av partiklar. De största källorna till mikroplast är däckslitage från fordon samt granulat från konstgräsplaner. Miljöpartiet vill främja forskning för att hitta nya miljövänliga alternativ och metoder som hindrar spridningen. Miljöpartiet verkar också för utbildning och förändrade konsumtionsbeteenden.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter