Östlig förbindelse

Östlig förbindelse

Klimatet kan inte vänta. Beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Med begränsade ekonomiska resurser måste vi prioritera. Att satsa runt 20 miljarder på en stadsmotorväg är ohållbart om vi ska minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken och nå klimatmålen. Vi i Miljöpartiet vill därför prioritera investeringar i fler och snabbare bussar, tåg och spår framför nya motorvägsbyggen.

Enligt Trafikverket kommer det inte räcka med effektivare fordon, fartyg och flygplan, ökad andel förnybar energi och elektrifiering av vägtransporter för att klara klimatmålen. De menar att det även krävs en förändrad utveckling av samhälle och infrastruktur och att privatbilismen behöver få en minskad roll, framförallt i städer. Tillgängligheten behöver i större grad lösas genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla istället för stadsmotorvägar.

När Södra länken öppnades ökade biltrafiken kraftigt på Essingeleden och Värmdövägen. Med Norra länken försämrades framkomligheten på Roslagsvägen och Lidingöbron. Enligt Trafikverkets egen utredning skulle en Östlig förbindelse öka bilismen i Stockholm med hela 700 000 fordonskilometer, vilket motsvarar 70 000 fler bilar som kör en mil om dagen. Denna utveckling skulle vara förödande för ett växande Stockholm. Problemet ligger i biltrafikens dåliga yteffektivitet. När fler istället reser kollektivt och cyklar ökar framkomligheten för alla, inklusive för de som behöver bilen.

De allra flesta resor i länet sker till och från Stockholms innerstad. Så som Österleden är planerad kommer den pumpa in biltrafik rakt in i centrala Stockholms. Allra värst utsatt blir Östermalm. Centrala delar av staden kommer få avsevärt sämre stadsmiljö, barnens lekmiljöer kommer bli osäkrare och luften mer farlig att andas.

Österleden beräknas kosta runt 20 miljarder. Södertörnsleden kostar 10,5 miljarder. Investeringar i utbyggd kollektivtrafik är betydligt billigare och mer lönsamt. Ett exempel är utbyggnaden av tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan med en investeringskostnad på 12,6 miljarder kronor. Genom att investera i välplanerad kollektivtrafik blir det mer transport för pengarna. Investeringar i kollektivtrafik minskar trängseln, luftföroreningar och klimatpåverkan, det är att vara långsiktig och ekonomiskt ansvarstagande på riktigt.

Trafikverket räknar med att Österleden är mindre lönsam än andra motorvägsbyggen. Trafiken måste öka med runt 50 procent för att bygget ska vara lönsamt rent ekonomiskt. Redan när ökningen understiger 20 procent försvinner den samhällsekonomiska vinsten helt. Som om detta inte var nog råder det idag blocköverskridande enighet i Stockholm om att inte acceptera en sådan trafikökning. Tvärtom är det en uttalad – och rimlig – ambition att minska biltrafiken till fördel för gång, cykel och kollektivtrafik. Vägen blir alltså samhällsekonomiskt poänglös.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter