Personal som trivs och utvecklas

Personal som trivs och utvecklas

Region Stockholm måste bli en attraktiv arbetsgivare om framtidens sjukvård ska kunna säkras, och detta är ett prioriterat områden för Miljöpartiet. Stockholms akutsjukhus har idag problem med att bemanna sin verksamhet, vilket har lett till att hundratals vårdplatser hålls stängda på grund av personalbrist. Akutsjukhusens personal måste ges förutsättningar att orka på lång sikt. Miljöpartiet vill halvera användningen av bemanningsbolag och istället satsa pengarna på att förbättra villkoren för de fast anställda. Vi vill införa en tydlig lönetrappa där utbildning och erfarenhet premieras, så att det är möjligt att få högre lön utan att byta arbetsplats. Alternativa arbetstidsmodeller, med möjlighet att välja förkortad arbetstid eller nattarbete, ska tas fram. Personalen ska ges möjlighet att forska och fortbilda sig kontinuerligt för att höja sin kompetens. Utbildningsanställningar med bibehållen lön för sjuksköterskor ska införas, och omvårdnadsperspektivet och de paramedicinska kompetenserna på akutsjukhus och vårdcentraler ska stärkas för att ge patienten ett bättre och mer patientsäkert omhändertagande.

Miljöpartiet vill också anställa mer personal inom psykiatrin för att öka tillgängligheten. Många psykologer och psykoterapeuter väljer att arbeta deltid eftersom de upplever stress och otillfredsställelse. För att göra regionen till en attraktiv arbetsgivare bör de byråkratiska kraven minska.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter