Psykiatri med helhetssyn

Psykiatri med helhetssyn

Miljöpartiet prioriterar den psykiska vården lika högt som den fysiska. Därför arbetar vi för att förbättra vårdmiljöerna. Lokalerna för psykiatrisk vård är idag kraftigt eftersatta. Miljöpartiet har förhandlat fram en plan för att säkra psykiatrins lokalbehov, vilket har resulterat i investeringar i nya vårdlokaler, framför allt för barn- och unga samt för rättspsykiatrin. Miljöpartiet vill att regionen tar fram en genomförandeplan för att restaurera och bygga nya lokaler och anlägga utemiljöer för hela psykiatrins heldygnsvård. Ny arkitektur, rehabiliteringsträdgårdar och hälsofrämjande planering kan skapa en miljö som stärker det friska hos patienterna.

Utformning av vårdlokaler är viktigt för patientens möjlighet till tillfrisknande. Därför ska en procent av byggkostnaderna vid alla våra lokalinvesteringar och två procent för vårdlokaler gå till konstnärlig gestaltning.

Miljöpartiet arbetar för att öka patientens inflytande över sin vård och för att göra terapi tillgängligt, så att det är möjligt för patienten att välja det framför läkemedel om båda har samma evidens. Vi vill också utöka användandet av mobila team inom psykiatrin som kan söka upp patienter som befinner sig långt ifrån vården.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter