Psykisk hälsa på vårdcentralen 

Psykisk hälsa på vårdcentralen 

Vård för lätt till måttlig psykisk ohälsa ingår sedan 2021 helt i vårdcentralens uppdrag. Miljöpartiet ligger bakom en satsning som gör att varje vårdcentral nu har bred kompetens i vård för lätt till måttlig psykisk ohälsa för vuxna och dessutom kan erbjuda, själva eller via samarbetspartner, specifik kompetens i vård av psykisk ohälsa för barn mellan 6 och 17 år. Förändringen innebär att vårdcentralen får helhetsansvar för patientens hälsa, och att den psykiatriska kompetensen höjs i hela vårdsystemet. Miljöpartiet vill att den tidiga vården förstärks och kvalitetssäkras de kommande åren och vill rikta 300 miljoner kronor per år kommande mandatperiod för att säkerställa detta. Vi har initierat ett digitalt fortbildningspaket för primärvården som ska säkerställa ökad kompetens i vanliga psykiska åkommor, som ska fortsätta byggas ut. Vi vill också att region Stockholm verkar för att tillgängliggöra dessa utbildningar för övriga regioner.

Vårdcentralernas nya tydliga uppdrag innebär också att vården för psykisk ohälsa nivåstruktureras, där lätt till måttlig psykisk ohälsa ska kunna upptäckas och behandlas tidigt, så att färre blir så sjuka att de har behov av specialistvård inom psykiatrin.

Skolhälsovården behöver också ta ett större ansvar för att tidigt fånga upp de barn som lider av stress, oro, ångest, självskadebeteende eller neuropsykiatriska funktionshinder. Parallellt med att vårdcentralerna ska kunna behandla ungas psykiska ohälsa, vill Miljöpartiet initiera ett pilotprojekt där regionen ges ansvar för skolhälsovården i en stadsdel eller en kommun. Skolhälsovård är enligt lag i huvudsak ett kommunalt ansvar men Miljöpartiet vill pröva möjligheten att ansvaret övergår helt i regionens regi. Regionen har bättre möjligheter att bedriva vård, och ett byte av ansvariga skulle underlätta samverkan och göra vården mer jämlik. Skolan behöver också ta ett större ansvar för att förebygga barns psykiska hälsa. Miljöpartiet har genomdrivit en permanent finansiering av YAM – ett program för att förebygga självmord som regionen nu erbjuder alla högstadieskolor.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter