Psykisk och fysisk hälsa 

Psykisk och fysisk hälsa 

För äldre: 

Fler söker hjälp för psykisk ohälsa, men vården har svårare att nå invånare som är över 75 år. Miljöpartiet har säkerställt att en utredning om hur den tidiga vården för psykisk ohälsa ska organiseras för att nå ut till äldre genomförs under 2022. Miljöpartiet vill förbättra den äldrepsykiatriska vården genom att organisera äldrevården i team där den kommunala äldrevården och regionens äldrevård tydligt samverkar. Vårdcentralerna bör också ha äldrepsykiatrisk kompetens, liksom den vård som utförs i hemmet. Äldrepsykiatri ska också ingå i den sammanhållna vårdkedjan för seniorvård.

En stor del av psykisk ohälsa bland äldre orsakas av ofrivillig ensamhet. Miljöpartiet vill fortsätta utveckla regionens framtagna arbetssätt, Senior Connect, och sprida det till hela regionen.

För yngre:

Vi vet att många unga har stort förtroende för ungdomsmottagningarnas verksamhet. Miljöpartiet vill att ungdomsmottagningarna i länet ska få ett större ansvar för sina patienters psykiska hälsa. Med vårdcentralen som sambandscentral ska de arbeta tillsammans med andra vårdgivare. Vi vill också att ungdomsmottagningarna är tillgängliga för digitala kontakter.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter