Rätt att må bra

Rätt att må bra

Den växande psykiska ohälsan är idag det största hälsohotet mot en hållbar samhällsutveckling och mot vår välfärd. Miljöpartiet har den gångna mandatperioden haft ansvar för psykiatri och psykisk ohälsa i Region Stockholm och vi är mitt i en förändring, där målet är att göra den psykiska hälsan lika viktig som den fysiska.

Miljöpartiet vill

  • Att hjälpen för psykisk ohälsa ska finnas nära och vara lättillgänglig
  • Stärka vårdkedjan så att alla barn får det de behöver för att klara vardagen
  • Stärka vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatrin
  • Erbjuda personalen inom psykiatrin en bättre arbetsmiljö

Redan innan Covid 19-pandemin drabbades vi av en annan, mer smygande pandemisk sjukdom – den växande psykiska ohälsan betraktas idag som det största hälsohotet mot en hållbar samhällsutveckling och mot vår välfärd. Den orsakar stort lidande för individer, ofta unga, och kostar samhället mest av alla sjukdomar. De kommande åren väntas den öka än mer på grund av de samhällsförändringar Covid-19 fört med sig.

Det brådskar att vända utvecklingen. Ju mer av arbetet i samhället som är beroende av en fungerande hjärna, snarare än en fungerande kropp, desto viktigare blir det att förebyggande och vårdande insatser finns på plats. Utan ett välfungerande psyke klarar vi inte av att lösa de stora utmaningar samhället står inför.

Samhällssystemet i dag främjar inte vårt psykiska välmående, och det vill vi ändra på. Miljöpartiet har den gångna mandatperioden haft ansvar för psykiatri och psykisk hälsa i Region Stockholm och vi är mitt i en förändring, där målet är att göra den psykiska hälsan lika viktig som den fysiska.

1. Skapa förutsättningar för psykiskt välbefinnande

Stockholmarna behöver livsmiljöer där det är möjligt att leva friska liv och göra långsiktigt hållbara val. Ett strategiskt arbete för att främja och förebygga psykisk hälsa har tagits fram och ska genomföras i regionen de kommande åren. Strategi för psykiskt välbefinnande är nytänkande och bygger på världsledande aktuell forskning om vad som påverkar vår psykiska hälsa. Strategin ska  – förutom i regionens egna verksamheter – genomföras av de kommuner, organisationer och arbetsgivare som ser den psykiska hälsans avgörande betydelse för annan utveckling. Stöd och expertis finns i Region Stockholm.

2. Hjälpen ska finnas nära och vara lättillgänglig.

Det ska vara lika självklart att söka, och få, hjälp för depression som för infektion. Därför kan alla från och med 2021 få vård för psykisk ohälsa på sin vårdcentral. Denna stora förändring ska utvecklas och kvalitetssäkras de kommande åren. Vi har infört ett teambaserat arbetssätt med läkare, psykolog, kurator och arbetsterapeut, och har lanserat ett omfattande utbildningspaket för höja kunskapen om psykisk hälsa i alla yrkesgrupper inom primärvården. Självklart har vi också gjort det möjligt att få digital vård på den egna vårdcentralen. För barn och unga krävs speciell kompetens, och där ska vårdcentralerna samarbeta med varandra. Innan årets slut ska omkring 25 mottagningar för barn och ungas psykiska hälsa finnas utspridda över hela regionen. Mottagningarna har uppgiften att samordna alla som arbetar med barns psykiska hälsa – elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningarna och socialtjänsten – så att inget barn riskerar att stå utan hjälp.

3. Självhjälp och egenvård på nätet

Den digitala vården har utvecklats snabbt, och ska ta tillvaratas fullt ut. Under 2021 öppnar vi en plattform för kvalitetssäkrade appar för förebyggande av psykisk ohälsa för unga. Att förbättra hjälpen till hjälp till självhjälp är ett nödvändigt steg för att färre ska bli sjuka.
Miljöpartiet vill också satsa mer på digitalisering av befintliga behandlingsprogram inom psykiatrin. Utbudet av distansbehandlingar på 1177 Vårdguiden ska öka och patienter ska kunna få hjälp där de själva vill.

4. Satsa på elevhälsa

Många arbetar med barns psykiska hälsa. Elevhälsan och ungdomsmottagningarna behöver byggas ut för att motsvara behoven. Vi vill att de får mer resurser till sitt viktiga jobb. Särskilt utsatta är barn med NPF-diagnoser, som ofta upplever otillräckligt stöd från samhället. Vi vill stärka vårdkedjan så att alla barn får det de behöver för att klara vardagen.

5. Äntligen – Ungdomens hus!

All akut- och slutenvård för barn ska ges i en vårdmiljö som är anpassad för barn, och där all expertis är samlad och kan hjälpas åt. De kommande åren byggs Ungdomens hus på Kungsholmen, vilket är en stor framgång för Miljöpartiet. Vår vision är att huset ska bli en plats med högkvalitativ vård och helhetsomhändertagande för de mest sjuka barnen.
Ett sjukt barn ska heller inte behöva vänta på att få vård. Miljöpartiet arbetar för en stärkt vårdgaranti för barn- och ungdomspsykiatrin.

6. Satsa på personalen

Personalen inom psykiatrin ska erbjudas en bättre arbetsmiljö. Vi ska avlasta psykologerna andra arbetsuppgifter och lösa problemet med interna kösystem. Vi ska också satsa på kunskapsutveckling inom psykiatrin så att personalen utvecklas och kan ge bästa möjliga vård.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter