Regionalt klimatkansli för att driva omställningen

Regionalt klimatkansli för att driva omställningen

Stockholmregionen har som mål att vara klimatneutralt till 2045. Genom att vara föregångare i arbetet med att minska vår klimatpåverkan ökar Stockholmsregionens attraktivitet och konkurrenskraft. Vi är övertygade om att vi, genom aktuell samhällsplanering och genom att tillvarata teknikens möjligheter, kan skapa en modern, människovänlig och klimatsmart storstadsregion. För att skapa rätt förutsättningar att ställa om har vi under mandatperioden tagit tydligt politiskt ledarskap och politiska beslut. För att skynda på arbetet med att skapa en klimatneutral region har ett regionalt klimatkansli inrättats inom Region Stockholm. Det arbetar för att driva på för ökat samarbete mellan olika aktörer i länet och därmed snabba på omställningen. Vi har även, i samarbete med Länsstyrelsen, startat Klimatarena Stockholm. Syftet är att samordna och stödja offentlig sektor, näringslivet, akademin och civilsamhället i arbetet med den klimatfärdplanen som ska leda till att minska utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser. Utan Miljöpartiet hade det inte hänt, och vårt fortsatta ledarskap behövs för att driva arbetet framåt.

Effekten av klimatförändringarna ser vi redan idag. Infrastruktur och bostäder behöver anpassas för att kunna klara stigande vattennivåer och flera kraftiga skyfall. Många kommuner i länet har ännu inte planer för hur effekterna av klimatförändringarna ska hanteras. Regionens beredskap för att hantera och kunna agera i kriser, som värmeböljor, skyfall, översvämningar och nya infektionssjukdomar, måste öka. Därför har vi drivit igenom att klimat- och sårbarhetsanalyser ska göras i alla nämnder och att en klimatanpassningsplan ska tas fram för Region Stockholm.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter