Sammanhållen vård- och omsorgsorganisation för äldre

Sammanhållen vård- och omsorgsorganisation för äldre

De mest sjuka äldre är en utsatt och hjälpbehövande grupp. I dag kan ett otal vårdgivare vara inblandade i vården av en person. Miljöpartiet vill knyta ihop insatserna för äldre i regionen och kommunerna, och låta patienten välja en sammanhållen vård- och omsorgsorganisation. En mer sammanhållen vårdkedja inom slutenvård för seniorer har byggts upp på Sollentuna sjukhus, och ska nu öppna efter samma modell även på Handens och Dalens sjukhus, för att täcka in den södra länsdelen. Men vi behöver även få till mer effektiva utskrivningssamtal i samarbete med kommunerna, så att ingen patient behöver stanna kvar på vårdavdelning när en är medicinskt färdigbehandlad, vilket är fallet för många äldre idag. Samordnad individuell planering (sk SIP) ska genomföras som rutin runt alla patienter med behov.

Med en bättre och mer sammanhållen, teambaserad vård på vårdcentralerna minskar risken för att äldre patienter felbehandlas och faller mellan stolarna. Genom att förstärka samarbetet mellan geriatrik, vårdcentral, ASIH, jourläkare, hemsjukvård och hemtjänst kan vården samlas. Behov av äldrepsykiatri ska tillgodoses och möjligheterna att få konsultation i hemmet utökas. En sådan organisation, i kombination med ett ökat direktintag på de geriatriska sjukhusen, minskar risken för äldre multisjuka att behöva uppsöka akuten eller läggas in på akutsjukhus.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter