Snabbare bussar genom stan

Snabbare bussar genom stan

 

Det snabbaste sättet att tillgodose behovet av utbyggd kollektivtrafik är att öka antalet busslinjer och ge dem hög prioritet i trafiken, bland annat genom egna körfält. Miljöpartiet vill därför lägga till fler busslinjer och öka turtätheten i hela länet. Kameror ska även sättas upp på bussar i syfte att bistå polis och väghållare att bötfälla bilar som stannar eller kör i busskörfält och cykelbanor. I ett växande Stockholm måste fri påstigning genom alla dörrar, där vi själva blippar vår biljett, vara en självklarhet och inte bara en tillfällig åtgärd. Miljöpartiet vill tillåta påstigning genom alla dörrar för att göra det lättare att komma ombord på bussen. I den blågröna koalitionen har vi utrett hur detta kan genomföras, med start som ett pilotförsök på stombusslinje 4 som är Sveriges mest trafikerade busslinje. Det gör att bussen snabbare kan komma i väg och minskar trängseln. Vi vill utöka påstigning i alla dörrar  till fler busslinjer. När det blir lättare att hålla tidtabellen kan busschauffören köra lugnare. Det gör resan smidigare och mer pålitlig.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter