Snabbare bussar genom stan

Snabbare bussar genom stan

 

Miljöpartiet vill ha ett väl utbyggt busslinjenät och trafik som täcker hela länet. Bussarna i Stockholm ska gå på el, då minskar vi både klimatutsläpp och partiklar i närområdet som kan skada människor och miljö.

I ett växande Stockholm måste fri påstigning genom alla dörrar, där vi själva blippar vår biljett, vara en självklarhet och inte bara en tillfällig åtgärd. Miljöpartiet har drivit på för ett pilotförsök på stombusslinje 4 som är Sveriges mest trafikerade busslinje. Pilotprojektet visade att bussen kunde hålla tidtabellen bättre och med påstigning alla dörrar minskade dessutom den upplevda trängseln. Vi har nu fattat beslut om att påstigning i alla dörrar ska gälla på alla stombusslinjer i Stockholms innerstad, alltså buss 1, 2, 3, 4 och 6.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter