Stärk traumavården

Stärk traumavården

Traumavården är eftersatt i regionen. Miljöpartiet har initierat en utredning om hur vården ska stärkas som konstaterar att kompetensen behöver höjas i hela vårdsystemet. Miljöpartiet vill öppna en särskild specialistmottagning för personer som drabbats av PTSD till följd av sexuellt våld. Vi vill också stärka traumavården för offer och anhöriga vid våldsbrott.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 24 november 2022

Region Uppsalas styre är historiskt svagt

Örebro län, 22 november 2022

Flera fel om flyget och länets flygplats

Värmland, 16 november 2022

Nya regeringen missgynnar kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter