Stärk traumavården

Stärk traumavården

Traumavården är eftersatt i regionen. Miljöpartiet har initierat en utredning om hur vården ska stärkas som konstaterar att kompetensen behöver höjas i hela vårdsystemet. Miljöpartiet vill öppna en särskild specialistmottagning för personer som drabbats av PTSD till följd av sexuellt våld. Vi vill också stärka traumavården för offer och anhöriga vid våldsbrott.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter