Stockholms län behöver sammanhängande grönområden 

Stockholms län behöver sammanhängande grönområden 

Tillgången och närheten till grönområden är viktig för människors hälsa och välbefinnande. Sammanhängande grönområden är också viktiga för den biologiska mångfalden. Att bevara och förstärka sammanhängande grönområden är viktigt. Gröna värdekärnor behöver skyddas och gröna svaga samband stärkas. Miljöpartiet prioriterar därför förtätning i redan befintlig bebyggelse nära till kollektivtrafik.

Det stora behovet av nya bostäder innebär ett högt exploateringstryck i många av Sveriges större städer, inte minst i Stockholm. Det gör att stora sammanhängande områden med stadsnära natur är under ständigt hot. Vi behöver bygga nya bostäder för en växande befolkning, men vi måste göra det på rätt plats och på rätt sätt. Vi vill därför skydda fler naturområden i Stockholmsregionen samt att Region Stockholm tar fram en länstäckande vegetationskartering och en vägledning för ekologisk kompensation

Stockholmsregionen har tio stora, stadsnära naturområden som brukar kallas för gröna kilar. De är viktiga för den biologiska mångfalden men också för friluftsliv och rekreation. Forskning visar dessutom att vistelse i naturen ökar både den psykiska och fysiska hälsan. Naturen skapar livskvalitet. Men de gröna kilarnas existens är inte självklar. Att kilarna ständigt naggas i kanten av exploatering och blir smalare visar tydligt att ett mer sammanhållet skydd behövs, exempelvis genom att skydda de gröna kilarna som Nationalstadsparker.

Vi behöver naturen och den behöver därför vårt skydd. Genom att skydda natur idag och investera i framtida naturvärden skapas förutsättningar för att bygga moderna och hållbara städer. Städer med hög biologisk mångfald och närhet till friluftsliv och rekreation. Städer med livskvalitet.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter