Trygga förlossningar i en sammanhållen förlossningsvård

Trygga förlossningar i en sammanhållen förlossningsvård

Födande kvinnor måste kunna känna sig trygga i förlossningsvården. Det är ovärdigt att födande kvinnor regelbundet hänvisas till sjukhus i andra län. Vi vill fortsätta utbyggnaden av framtidens förlossningsvård, som innebär en barnmorska per födande i aktiv fas, möjlighet till arbetstidsförkortning, bättre möjlighet till arbetsplatsrotation, handledning och fortbildning på arbetstid, och inte minst gedigen introduktion i yrket för nyutexaminerade barnmorskor. Vi vill fortsätta värna tydliga karriärsteg och möjliggöra en rimlig löneutveckling.

Vi vill också se över möjligheten att etablera barnmorskeledda förlossningsenheter och vill att den födande kvinna som vill ska få ha en barnmorska hos sig, under den aktiva fasen av förlossningen.

Vi vill också värna möjligheten till hemförlossningar i länet. Den kvinna som vill och kan föda hemma på ett patientsäkert sätt, ska ha möjlighet att göra det med stöd av en kvalificerad barnmorska.

Under mandatperioden görs också satsningar på att knyta ihop vårdkedjan runt förlossningen – mödravård, förlossning, BB och eftervård. Ett projekt som vi stödjer aktivt är Min Barnmorska, där ett team av barnmorskor följer föräldrarna under hela graviditeten och, där någon från samma team även är med under förlossningen. Det har varit mycket uppskattat och minskat risken för komplikationer. Vi arbetar för att den modellen ska breddinföras inom hela förlossningsvården.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 24 november 2022

Region Uppsalas styre är historiskt svagt

Örebro län, 22 november 2022

Flera fel om flyget och länets flygplats

Värmland, 16 november 2022

Nya regeringen missgynnar kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter