Förbättra tunnelbanan

Förbättra tunnelbanan

Bättre service

Miljöpartiet vill utveckla stationsmiljöerna med fler butiker, förbättrad service, med till exempel källsortering och kiosker på perrongen, samt många fler toaletter. Bättre utbud och service kan också ge mer intäkter till kollektivtrafiken. En särskild satsning genomförs för att testa källsortering i tunnelbanan och bygga ut en permanent lösning.

Miljöpartiet vill också ge fler resenärer i kollektivtrafiken tillgång till gratis wifi och eluttag. Fler bänkar och väderskydd bidrar också till en bättre kollektivtrafik.

Fler får plats med självkörande tunnelbana

Självkörande tåg som körs automatiskt ger högre kapacitet och ökad turtäthet. Region Stockholm tar i nuläget ett omtag för hela tunnelbanesystemets signalsystem. Ett nytt signalsystem är förutsättningen för självkörande tåg. Ett automatiskt system skulle betyda fler och punktligare resor för resenärerna. Miljöpartiet vill på sikt att hela tunnelbanesystemet blir självkörande.

Öppen spärrlinje

Miljöpartiet konstaterar att med den växande befolkningen vi har i Stockholm, så behöver vi göra det smidigare att resa kollektivt, inte sätta upp fler hinder. Därför vill vi: 

  • Skrota spärrarna i tunnelbanan. Med öppna spärrlinjer flyter allt bättre.
  • Öppna minicenter på fler platser där alla kan köpa och ladda kort.
  • Vidareutbilda spärrvakterna till trafikvärdar och biljett-kontrollanter. Personal i kollektivtrafiken bidrar till att öka tryggheten och ett fokus på god service.

Spärrarna orsakar trängsel och försvårar framkomligheten för resenärerna. De har orsakat ett stort antal klämolyckor, de skapar otrygghet för människor med funktionsnedsättning, barnfamiljer och äldre personer. Barn hamnar ofta på fel sida. Äldre riskerar att fastna med väskor när de inte passerar tillräckligt fort. Funktionsnedsatta har svårt att ta sig fram i den röriga trafikantmiljön som spärrarna och dess olika informationsskyltar bidrar till. Dessutom är spärrarna kostnadsdrivande vad gäller inköp, drift och underhåll, samtidigt som de inte förhindrar fuskåkning. En trygg och attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar Stockholmsregion.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter