Ungdomens hus

Ungdomens hus

Miljöpartiet har framgångsrikt förhandlat fram investering i ett Ungdomens hus för all barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård. I dag finns 30 vårdplatser fördelade på två geografiska platser. Ingen av de nuvarande placeringarna är anpassade för att bedriva modern hälso- och sjukvård. Var Ungdomens hus ska ligga är ännu inte helt fastställt, men det kommer att få moderna vårdmiljöer och inrymma minst 40 vårdplatser och ge bättre möjlighet till sammanhållen vård, då patientgruppen ofta lider av flera diagnoser. Planen är att det ska öppna under kommande mandatperiod.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter