Utbyggd spårtrafik nu

Utbyggd spårtrafik nu

 

Fler resenärer ska få tillgång till miljövänliga transportmedel med god kapacitet. Miljöpartiet vill bygga ut Spårväg City till Ropsten med anslutning till Lidingöbanan och med en ny förgrening till Lidingö C. Vi vill också bygga tunnelbana till den stora stadsdel som kommer att växa fram när Bromma flygplats läggs ner. Dessutom vill vi göra busslinje 4 till en superbuss med hög kapacitet och kort restid. 

Miljöpartiet står bakom den behovsanalys som gjort tillsammans med Stockholm stad och Lidingö om behovet av utbyggnad av kollektivtrafik i Norra Djurgårdsstaden. Vi ser att förlängning av Spårväg City är en viktig del i detta och därför vill vi tillsammans hitta lösningar för att kunna gå vidare med att gemensamt kunna planera, finansiera och genomföra en kapacitetsstark kollektivtrafikförsörjning som återspeglar ambitionerna för bostadsutbyggnaden i Norra Djurgårdsstaden.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 24 november 2022

Region Uppsalas styre är historiskt svagt

Örebro län, 22 november 2022

Flera fel om flyget och länets flygplats

Värmland, 16 november 2022

Nya regeringen missgynnar kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter