Vårdcentralen ska kunna ta ett helhetsansvar för patienterna

Vårdcentralen ska kunna ta ett helhetsansvar för patienterna

Många söker i dag hjälp på akuten fastän de kan få bättre hjälp på vårdcentralerna. Miljöpartiet vill göra primärvården till det självklara förstahandsvalet för den som blir sjuk. Vårdcentralen ska ha ett helhetsansvar för sina patienter och vårdcentralen, inte patienten eller dennes anhöriga, ska se till att patienten får rätt och fungerande vård. Vårdcentralerna ska bli sambandscentraler i sjukvården och deras helhetsansvar för patientens hälsa minskar trycket på akutsjukhusen. Det innebär att fler vårdprofessioner också knyts till vårdcentralerna, för att underlätta teambaserade arbetssätt och en sammanhållen vård.

För att vårdcentralerna ska få möjlighet att ta detta större ansvar behöver primärvården mer resurser. Under mandatperioden har ersättningen till regionens vårdcentraler kontinuerligt förstärkts. Miljöpartiet vill fortsätta öka primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdsbudgeten och även se över hur statliga anslag kan användas för att stärka folkhälsan genom tidiga, preventiva insatser.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter