Visioner för framtidens resor 

Visioner för framtidens resor 

Nya trafikslag ska utvecklas som ett komplement till de befintliga. Försöken som pågår med exempelvis förarlösa bussar och integrerade tjänster med olika transportslag kan vara en del av lösningen. På vissa platser på landsbygden kan förarlösa bussar möta resebehoven. Miljöpartiet välkomnar innovativa trafiklösningar som ett komplement till befintlig trafik, till exempel mobilitet som är en service där cykel, tunnelbana, tåg, buss, taxi och bilpooler kopplas ihop till en tjänst som gör det enkelt för resenärerna att välja det färdmedel som passar bäst vid varje tillfälle. Vid stora knutpunkter för kollektivtrafiken vill Miljöpartiet upprätta mobilitetscenter där resenärer enkelt kan byta mellan olika trafikslag.

Region Stockholm ska ta en ledande roll och samordna utvecklingen av smarta mobilitetslösningar i Stockholmsregionen. Mobilitetslösningar är en viktig bidragande faktor för att nå uppställda klimatmål.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 24 november 2022

Region Uppsalas styre är historiskt svagt

Örebro län, 22 november 2022

Flera fel om flyget och länets flygplats

Värmland, 16 november 2022

Nya regeringen missgynnar kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter