Jämställdhet och lika rätt

Miljöpartiet vill att Region Uppsala utvecklar sitt arbete för att främja jämställdhet och jämlikhet inom hälso- och sjukvården. Vi har idag kunskap om att människor blir olika bemötta och får olika behandling beroende på andra faktorer än deras vårdbehov, exempelvis på grund av kön. Det är långt kvar tills Sverige är jämställt. Att få kunskap om hur det ser ut idag, exempelvis genom könsuppdelad statistik, är en viktig förutsättning för att kunna förändra och förbättra hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården i Region Uppsala ska bidra till jämlik hälsa.

Vi vill:

  • fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering,
  • att Region Uppsala främjar jämlika livsvillkor och levnadsvanor tillsammans med länets kommuner och civilsamhället,
  • att mottagningen för könsdysfori vid Akademiska sjukhuset ska nå vårdgarantin för besök och utredning.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: