Drivmedel

Infrastruktur för hållbara drivmedel
De förnybara alternativen av drivmedel är många. Alla alternativ behövs och inget förnybart energislag bör ännu uteslutas, men påverkan på biologisk mångfald och miljö ska minimeras. Det ska vara möjligt att tanka och ladda förnybart i hela länet.

Miljöpartiet vill att:
● Region Uppsala främjar utbyggnad av laddinfrastruktur och tankställen för biogas för kollektivtrafik och för privatfordon.
● Region Uppsala verkar för laddning för elfordon vid pendlarparkeringar och parkeringar vid sjukhus och vårdinrättningar.
● Region Uppsala verkar för ökad produktion av förnybara drivmedel som t.ex.biogas och vätgas inom länet.
● Region Uppsala driver en omställning till förnybara alternativ i transportsektorn

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter