Hållbara finanser ger bäst resultat
Ekonomi betyder hushållning med resurser. Det är endast om ekologi, ekonomi och sociala villkor hålls samman som långsiktig hushållning kan bli verklighet. Miljöpartiet är tydligt med att hållbar utveckling kräver hållbar ekonomisk utveckling och hållbara finanser, inte tillväxtjakt och skenande utgifter. Genom politiska beslut kan vi säkra hållbara marknader, en mer cirkulär ekonomi och gröna, etiska och hållbara placeringar.

Miljöpartiet vill att Region Uppsala i likhet med många andra regioner inleder ett arbete med sociala investeringar med syfte att gynna en god hälsa hos befolkningen genom tidiga insatser. Investeringarna ska stimulera till samverkan och utveckling av nya arbets- och tankesätt som på sikt ger minskade samhällskostnader såsom tidiga insatser kring alkohol, tobak, mat, motion och psykisk ohälsa. Särskilt fokus bör riktas mot barn och unga samt särskilt utsatta grupper. Investeringarna ska på sikt ge minskade samhällskostnader.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Region Uppsala senast 2024 avvecklar finansiella placeringar i kol, olja och naturgas.
● Region Uppsala inrättar tillämpar social investeringar för att underlätta förebyggande arbete för bland annat bättre folkhälsa.
● Region Uppsala proaktivt arbetar för att enbart ha etiskt, socialt och miljömässigt hållbara finanser och upplåning.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter