Folkbildning

Folkbildning
Vi vill framhålla och bejaka det livslånga lärandet. Vi vill att alla ska kunna finna den utbildningsform som passar bäst. Inom olika utbildningsformer är det viktigt att handlingskompetens för hållbar utveckling utvecklas. Det handlar om delaktighet, att få uppleva tolerans och inkludering, att få utveckla relevanta kunskaper och förmågor oberoende av ålder eller andra förutsättningar. Inom regionen återfinns Region Uppsala folkhögskola med dess filialer och de är viktiga delar i samhällets samlade utbildningsutbud. För många kan folkhögskolornas ålderssammansättning, pedagogiska idéer och kursutbud vara lockande och utgöra ett mycket bättre alternativ jämfört med gymnasium eller universitet. Vi vill förstärka kursutbudet genom att bl a utveckla allmänna kurser med inriktning mot de globala målen. Därigenom kan utbildningarna i ännu högre grad bidra till att stärka deltagarnas insikter för hållbar utveckling.

Folkhögskolan är viktig för att skapa livslångt lärande och delaktighet för alla. Vi vill också stärka folkbildningen som sker via studieförbunden. Vi vill verka för ökat stöd och ökat utbud samt framhålla vikten av att folkbildning via studieförbund också präglas av innebörder i de globala målen. Det är viktigt att arbeta för att nya grupper nås och att fler får en chans att hitta ett allt bredare eller djupare kursutbud. Erfarenheterna av digital undervisning, som utvecklats under pandemin borde kunna bidra till en utökning av verksamheten.

MILJÖPARTIET VILL:
• att Region Uppsala verkar för utbyggd folkbildning i hela länet där Region Uppsalas folkhögskola ska bedriva verksamhet i länets alla delar.
• att Region Uppsalas folkhögskola arbetar för en grön profil.
• verka för ökat stöd till studieförbunden, kulturföreningar, intresseföreningar m fl.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter