Klimat

Klimatet vår tids stora ödesfråga. Klimatomställningen måste ske nu.
Den sker både genom stora omställningar och genom små detaljer. Den sker i stan såväl som på landet. Klimatomställningen ger oss också möjligheter att ställa om till ett mer hållbart samhälle både för planeten som oss som lever här. Såväl idag som i framtiden.

Miljöpartiet har en vision om en stad och en landsbygd där människor trivs. Där det är lätt att leva, transportera sig och kommunicera oavsett var man bor. Städer ska byggas för människorna som bor där och utbyggnaden ska vara hållbar över tid.

Omställningen till ett mer hållbart sätt att leva innebär också stora möjligheter till utveckling. Nya företag, nya arbeten och nya sätt att leva. Digitaliseringen gör det möjligt att ta del av en opera från New York på Folkets hus i Heby, att kunna sköta vissa arbetsuppgifter hemifrån eller att med goda förutsättningar bedriva företag i hela länet.

Att minska utsläppen från fossila bränslen är centralt för att klara klimatmålen. Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras. Omställning av bränslen för kollektivtrafiken och utbyggnad av spårburen trafik minskar utsläppen. Vår energi ska komma från förnybara källor och våra pengar ska investeras på ett sätt som gör att de bidrar till en hållbar utveckling.

Genom att visa att vi i Uppsala län kan leva fossilfria, hållbara, moderna och goda liv tar vi ansvar för och går före i att skapa en hållbar framtid för vår planet.

Nyheter på Klimat

Uppsala län, 14 augusti 2014

Naivt att strunta i klimatet och miljön

Uppsala län, 18 juni 2014

MP riktar kritik mot nya biljettprishöjningar

Uppsala län, 3 februari 2014

Kollektivtrafik för klimatets skull

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter