Samarbete – regionalt och internationellt

Länsöverskridande samarbete
Miljöpartiet har en positiv inställning till regionalisering i betydelsen att
beslutsbefogenheter överförs från statliga organ till regionernas folkvalda.
Behovet av samverkan inom större regioner växer, bland annat för att alla ska ha
tillgång till specialinriktad sjukvård. Interregional samverkan är även viktig för att
få ett sammanhängande och funktionellt kollektivtrafiknät. Förutom att det
förbättrar möjligheterna till arbetspendling och är en förutsättning för att utveckla
landsbygden, är det en förutsättning för att uppnå de uppsatta klimatmålen.
Miljöpartiet vill stärka och utveckla demokratin och människors möjlighet att
påverka sin livsmiljö. Miljöpartiet vill att beslut ska fattas så nära medborgarna
som möjligt.

Internationellt samarbete
I Region Uppsalas internationella samarbete ska respekt för mänskliga rättigheter
och miljöfrågor särskilt lyftas fram. Samarbete ska ske med såväl fattiga som rika
regioner. Internationella kontakter blir allt fler och får allt större betydelse för
samhällsutvecklingen. Erfarenhetsutbyte med andra regioner ger nya
idéer och insikter som tillför ökad kunskap och inspiration i Region Uppsalas
utvecklingsarbete. Omvärldskontakter spelar därför en viktig roll i
utvecklingsarbetet för en stor och kunskapsintensiv organisation som Region
Uppsala. Arbetet bedrivs främst genom politisk påverkan och genom arbete i olika
internationella och regionala nätverk.

MILJÖPARTIET VILL ATT:
● Region Uppsala verkar för en ökad samverkan med omgivande regioner inom exempelvis högspecialiserad vård och kollektivtrafik.
● Region Uppsala i sitt internationella samarbete ska lyfta fram mänskliga rättigheter och miljöfrågor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter