Utbildning

Utbildning

Både antalet AT-platser och ST-platser bör utökas inom Region Uppsala för att bättre tillgodose regionens kompetensförsörjning av läkare. Miljöpartiet vill att Region Uppsala ska ha en strategi för ST-platser så att de dimensioneras utifrån behoven inom respektive specialitet. Det nya systemet med BT-platser för läkare behöver dimensioneras för framtida kompetensförsörjning. Kliniskt utvecklingsår (KUÅ) är ett välkommet och välbehövligt år för nyutbildade sjuksköterskor. Det möjliggör en skonsammare inledning av yrkeslivet och komplettering av studietidens färdigheter för att kunna arbeta självständigt samt ger bättre möjlighet att locka nyutexaminerade sjuksköterskor till mindre attraktiva discipliner. Miljöpartiet är även positiva till det introduktionsprogram för nyanställda undersköterskor som Region Uppsala har startat. Specialistutbildning för sjuksköterskor bör generellt ske med lön från arbetsgivaren, likt ST för läkare. Det är inte rimligt att förvänta sig att sjuksköterskorna dels går ned i lön under utbildningen, dels tar studielån för att genomföra denna. En specialistutbildning för sjuksköterskor i anställningsform ger även möjlighet att varva fortbildning med kliniskt arbete. Miljöpartiet vill ta fram ett program för nya sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom bristspecialiteter för att förebygga framtida bristområden. Region Uppsala bör ta fram ett gemensamt regelverk för utbildningsförmåner som ges vid fortbildning.

MILJÖPARTIET VILL:
● att alla verksamheter inom Region Uppsala, både privata och offentliga, ska kunna visa upp ett pågående patientsäkerhetsarbete för att minska vårdskador.
● att samtliga verksamhetsområden vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska finnas representerade i den nystartade gruppen för patientsäkerhetsarbete, idag är endast ett fåtal med. En liknande grupp ska startas för primärvård och nära vård.
● fortsätta bygga ut antalet AT- och ST-platser och de nya BT-platserna i Region Uppsala för att uppfylla de kommande årens behov av läkare.
● utveckla kliniskt utvecklingsår och specialistutbildning för sjuksköterskor i samverkan med Vårdförbundet.
● utöka utbildningsplatser till exempelvis hjärtsviktssjuksköterskor,
● astma/kolsjuksköterskor och diabetessjuksköterskor som kan stärka vården av kroniskt sjuka inom primärvården.
● fortsätta utvecklingen av ett akademiskt primärvårdcentrum för att stärka utbildning, forskning och utveckling inom primärvården.
● att Region Uppsala ser över möjligheten att uppmuntra dubbelspecialister så att sjukhusspecialister kan utbilda sig till specialister i allmänmedicin.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter