Vi värnar om naturen

Alla arter som hör hemma i Värmland ska få leva vidare i vårt landskap. Även våra barnbarn ska få njuta av en artrik och mångformig natur.

Vi vill bevara den biologiska mångfalden genom att verka för en ansvarsfull skogspolitik. Foto: Anders Mohlin

Miljöpartiet vill

  • att alla arter som naturligt hör hemma i Värmland ska kunna leva vidare här,
  • att de skyddsvärda skogsmiljöer som finns kvar undantas från skogsbruk,
  • att offentliga projekt planeras så att den biologiska mångfalden drabbas så lite som möjligt,
  • att en regional naturvårdsstiftelse bildas av landstinget och de värmländska kommunerna.

”Bäver och varg, havsörn och vitryggig hackspett, sandödla och reliktbock, fältgentiana och långskäggslav – alla hör de hemma i Värmland och bör få finnas här.”

Miljöpartiet värnar om alla arters möjlighet att leva vidare i vår natur. Därför måste de livsmiljöer som olika arter behöver bevaras i tillräcklig omfattning, och vi måste även återskapa livsmiljöer för en del arter. Brukande av skog, mark och vatten måste kopplas till ett ansvar för att naturens mångfald inte utarmas.

Naturupplevelser betyder mycket för människors livskvalitet och hälsa. Vi vill att även framtida generationer ska få njuta av en artrik och mångformig natur i Värmland, och att turistnäringen får ännu större nytta än idag av att Värmlands fina natur lockar besökare till vårt landskap.

Flera andra landsting har tillsammans med kommunerna bildat stiftelser som på olika sätt jobbar med naturvård och friluftsliv, och som är viktiga komplement till statens och till kommunernas eget naturvårdsarbete. Det borde även landstinget och kommunerna i Värmland göra. 

Fördjupning i ämnet Naturvård och biologisk mångfald

 

Avsnittet Mångfald i naturen till glädje för oss människor i vårt regionala handlingsprogram.

Biologisk mångfald. Programfördjupning beslutad av partistyrelsen april 2018.

Guld och gröna skogar - Skogspolitik för ett hållbart samhälle. Miljöpartiets program för en hållbar skogspolitik.

 

Filmer

Två miljöpartister på Torsberget pratar om biologisk mångfald och skog. 7 min 50 sek.

 

Debattartiklar:

Torbjörn Nilsson: Skog med höga naturvärden ska bevaras. Nya Wermlands-Tidningen 2020-09-17.

Torbjörn Nilsson: Skydda kvarvarande nyckelbiotoper. Nya Wermlands-Tidningen 2020-07-22.

Cecilia Boman Lindström, Jesper Johansson & Rebecka Le Moine: Nu behövs en stark naturpolitik. Nya Wermlands-Tidningen 2020-05-27.

Monika Bubholz: Vi måste prata mer om blommor och bin. Värmlands Folkblad 2020-05-22.

Stina Bergström: Moderaterna vill lura konsumenterna. Nya Wermlands-Tidningen 2018-07-21.

Stina Bergström & Monika Bubholz: Så kan det bli både hållbart och lönsamt. Nya Wermlands-Tidningen 2017-07-24.

Stina Bergström & Monika Bubholz: Vi vill se en kraftsamling för skogen. Nya Wermlands-Tidningen 2017-07-04.

Stina Bergström & Emma Nohrén: Bevara ängs- och betesmarker. ATL 2016-08-05.

Stina Bergström: Struntprat om arternas påverkan. Nya Wermlands-Tidningen 2015-11-17.

Stina Bergström: Sluta sprida villfarelser om skogen. Nya Wermlands-Tidningen 2015-11-04.

Stina Bergström: Kalhyggen räddar inte klimatet. Nya Wermlands-Tidningen 2015-10-19.

Stina Bergström: Moderater på miljömässigt villospår. Nya Wermlands-Tidningen 2015-09-17.

Stina Bergström: En modern skogspolitik gynnar Värmland. Nya Wermlands-Tidningen 2015-08-25.

Jesper Johansson & Torbjörn Nilsson: Långsiktiga jobb eller förstörd natur? Värmlands Folkblad 2015-08-22.

Stina Bergström: Äntligen en budget med gröna avtryck. Värmlands Folkblad 2015-04-27.

Stina Bergström & Helena Leander: Jobb och miljöhänsyn kan kombineras. Nya Wermlands-Tidningen 2014-02-07.

Stina Bergström & Helena Leander: Det krävs en ny skogspolitik. Nya Wermlands-Tidningen 2014-01-24.

Stina Bergström: Protesterna hjälpte inte. Värmlands Folkblad 2012-02-10.

 

Se även Rovdjur på denna webbplats.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: