Klimat

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Det är bråttom att ställa om till förnybar energi. Vindkraften ger mycket energi, och den ska byggas ut ytterligare på lämpliga platser, särskilt till havs. Solenergin ska byggas ut rejält. Vi vill också satsa rejält på energieffektivisering. Värmland kan och ska bli självförsörjande på förnybara energikällor.

Miljöpartiet vill

  • att Region Värmland inom sin verksamhet uppfyller Parisavtalets klimatmål,
  • att införa klimatutsläppsbudget som en central del i Region Värmlands styrmodell,
  • underlätta för människor i hela Värmland att resa med cykel, tåg eller buss.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar, och ett av de största hoten mot
möjligheterna till ett gott liv för våra barn och barnbarn. Jordens medeltemperatur stiger, och detta får allvarliga effekter framöver. Uppvärmningen leder bl.a. till smältande polarisar, översvämningar, utbredning av ökenområden, längre och intensivare värmeböljor, och andra extrema väderhändelser.

Allra hårdast drabbas fattiga länder. En del av koldioxiden tas upp av haven, som då försuras, med förödande effekter på korallrev och andra ekosystem. I Sverige stiger temperaturen mer än den genomsnittliga ökningen globalt. Ökningen av Sveriges
medeltemperatur närmar sig nu 2 grader.

Här i Värmland kan klimatförändringarna leda till. fler översvämningar och skred, fler skadedjur och växtsjukdomar, och även fler stormar, torrperioder och bränder. Den heta, torra sommaren 2018, med brist på bete och med besvärliga bränder både i Värmland och många andra delar av landet, upplevde vi som en extrem sommar då – men det kan vara en medelsommar om några årtionden.

I Paris-avtalet har världens länder lovat att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader, och försöka hålla den under 1,5 grader. För att det ska finnas en chans att klara detta behöver utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser minskas snabbt – betydligt snabbare än de mål som hittills satts upp av Sverige och andra länder. Och det räcker inte att nå nollutsläpp – vi behöver också tillämpa olika metoder för att få negativa utsläpp, dvs binda koldioxid.

Fördjupning

Kapitlet En god livsmiljö – nu och i framtiden i vårt regionala handlingsprogram

Miljöpartiets klimatfärdplan

Debattartiklar

En klimatomställning med glädje. Per-Inge Lidén, Nya Wermlands-Tidningen 2022-08-15.

Grön politik viktigare än någonsin. Monika Bubholz & Jesper Johansson, Nya Wermlands-Tidningen 2021-09-02.

Hållbar bioekonomi betyder inte ökad avverkning. Torbjörn Nilsson, Värmlands Folkblad 2021-08-30.

Minskade klimatutsläpp och hållbara biltransporter. Jesper Johansson & Emma Berginger, Nya Wermlands-Tidningen 2021-08-17.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter