Naturvård och biologisk mångfald

Naturvård och biologisk mångfald

Alla arter som hör hemma i Värmland ska få leva vidare i vårt landskap. Även våra barnbarn ska få njuta av en artrik och mångformig natur.

Miljöpartiet vill

  • att alla arter som naturligt hör hemma i Värmland ska kunna leva vidare här,
  • att de skyddsvärda skogsmiljöer som finns kvar undantas från skogsbruk,
  • att offentliga projekt planeras så att den biologiska mångfalden drabbas så lite som möjligt,
  • att en regional naturvårdsstiftelse bildas av regionen och de värmländska kommunerna.

Miljöpartiet värnar om alla arters möjlighet att leva vidare i vår natur. Därför måste de livsmiljöer som olika arter behöver bevaras i tillräcklig omfattning, och vi måste även återskapa livsmiljöer för en del arter. Brukande av skog, mark och vatten måste kopplas till ett ansvar för att naturens mångfald inte utarmas.

Naturupplevelser betyder mycket för människors livskvalitet och hälsa. Vi vill att även framtida generationer ska få njuta av en artrik och mångformig natur i Värmland, och att turistnäringen får ännu större nytta än idag av att Värmlands fina natur lockar besökare till vårt landskap.

Flera andra landsting har tillsammans med kommunerna bildat stiftelser som på olika sätt jobbar med naturvård och friluftsliv, och som är viktiga komplement till statens och till kommunernas eget naturvårdsarbete. Det borde även regionen och kommunerna i Värmland göra.

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter