Västerbotten

Miljöpartiet de gröna i Västerbotten vill skapa ett samhälle där medborgare i Västerbotten lever och mår bra i samstämmighet med klimatet, djuren, naturen och ekosystemen, alla världens människor och kommande generationer.

Klimatet kan inte vänta
Våra prioriteringar

Kandidera till valet 2022.

Delar du vår oro för att utsläppen minskar för långsamt, att arter utrotas och att ojämlikheten i samhället ökar? Vill du också rädda livet på jorden och skapa en bättre värld? Då tycker vi att du ska kandidera till valet 2022. Klicka på rubriken "Kandidera till valet 2022" så får du veta hur du går till väga!

Klimat och miljö.

I Västerbotten sker den globala uppvärmningen dubbelt till tre gånger så snabbt som genomsnittet. Med ett varmare klimat kommer vi få mindre snö, vilket kommer försvåra för vintersport och renbete, samt fler extremväder och naturkatastrofer, som skogsbränder, skyfall och översvämningar. För att bromsa uppvärmningen behöver vi radikalt minska de fossila utsläppen med hänsyn till lokalbefolkning, urfolks rättigheter och naturvärden.

Landsbygd och stad.

Det är inte rättvist när människor som bor på landsbygd och glesbygd har odugliga vägar att köra på, saknar laddinfrastruktur, blir nekade bolån eller har orimliga avstånd till mataffär, skola, sjukvård och annan samhällsservice. Stad och landsbygd bidrar på olika sätt till samhället och alla Västerbottens medborgare ska ha likvärdiga möjligheter att leva ett bra liv.

Skogen.

Skogen har många betydelser - skogen är råvara, levebröd och arv, platsen där man jagar eller fiskar, platsen för friluftsliv eller avkoppling, arternas hem och är en viktig kolsänka. För att ställa om till ett fossilfritt och förnybart samhälle behöver vi bruka och bevara skogen samtidigt.

Hälso- och sjukvård.

Alltför många människor idag stressar genom livet, mår dåligt psykiskt och har en ohälsosam livsstil. Den bästa hälso- och sjukvården utgår från ett samhälle där det är lätt att vara hälsosam, frisk och må bra.

Miljöpartiet Västerbotten

Kontakt