Halland

Vi vill bygga ett rättvist Sverige. Ett jämlikt samhälle är ett samhälle som är bra för alla – i hela Halland med våra sex kommuner.

Vill du vara med? Bli medlem!

Det ska vara lätt att resa hållbart i Halland. Kollektivtrafiken ska vara snabb, tillgänglig och pålitlig. För att klara klimat och miljö och social hållbarhet så att det går att leva väl utan att ha tillgång till egen bil, behöver vi satsa på järnväg, busskörfält och cykelbanor

En grön och modern vård är förebyggande, patientsäker och långsiktigt hållbar. Det innebär att både hälsofrämjande, vård och rehabilitering ingår. Det handlar också om en förbättrad samordning när det gäller behandling och rehabilitering. Läs mer här.

Vi vill förbättra samverkan med regionen och kommunerna kring barn där det finns missbruk och/eller psykisk ohälsa i familjen och samordna de tidiga insatserna kring barns och ungas psykiska hälsa. Läs mer här.

 

 

fossilfritt2030 Världen befinner sig i ett klimatnödläge och vetenskapen har sagt sitt: Utsläppen måste minska. Snabbt. Vårt löfte till alla som oroar sig för klimatet – Miljöpartiet gör allt vi kan för att lösa problemen. Vi måste visa att vi är många som står upp för en hållbar och rättvis framtid och visa världen att det går att leva hållbart. ‍
Våra prioriteringar

Regionalpolitiskt program.

Miljöpartiet de gröna i Halland verkar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Halland. För oss har begreppet hållbar utveckling en djup betydelse. Vårt handlingsprogram är ett verktyg för att driva verkligt grön politik för nuvarande och framtida generationer.

Miljöpartiet Halland

Kontakt