Tänk om vi bygger ett hållbart samhälle.

Halland

Vi vill bygga ett rättvist Sverige. Ett jämlikt samhälle är ett samhälle som är bra för alla – i hela Halland med våra sex kommuner.

Vill du vara med? Bli medlem!

Det ska vara lätt att resa hållbart i Halland. Kollektivtrafiken ska vara snabb, tillgänglig och pålitlig. För att klara klimat och miljö och social hållbarhet så att det går att leva väl utan att ha tillgång till egen bil, behöver vi satsa på järnväg, busskörfält och cykelbanor

En grön och modern vård är förebyggande, patientsäker och långsiktigt hållbar. Det innebär att både hälsofrämjande, vård och rehabilitering ingår. Det handlar också om en förbättrad samordning när det gäller behandling och rehabilitering. Läs mer här.

Vi vill förbättra samverkan med regionen och kommunerna kring barn där det finns missbruk och/eller psykisk ohälsa i familjen och samordna de tidiga insatserna kring barns och ungas psykiska hälsa. Läs mer här.

 

 

Tänk om Med rättvisa och solidaritet som grund vill vi skapa ett jämlikt samhälle som sätter människan framför systemet. Varje barn som växer upp ska ges rätt förutsättningar för att bidra till ett hållbart samhälle där alla kan känna hopp och framtidstro. Den gröna politiken utgår från att människor tillsammans vill och kan ta ansvar för sig själva och för varandra. Bli medlem i Miljöpartiet! Medlemskapet kostar 240 kronor. Skicka ett sms med texten mpmedlem240, ditt personnummer och din mejladress till nummer 72980. Summan dras från din telefonräkning och din vanliga sms-kostnad tillkommer.
Våra prioriteringar

Miljöpartiet Halland

Kontakt