Halland

Vi vill bygga ett rättvist Sverige. Ett jämlikt samhälle är ett samhälle som är bra för alla – i hela Halland med våra sex kommuner.

Vill du vara med? Bli medlem!

Det ska vara lätt att resa hållbart i Halland. Kollektivtrafiken ska vara snabb, tillgänglig och pålitlig. För att klara klimat och miljö och social hållbarhet så att det går att leva väl utan att ha tillgång till egen bil, behöver vi satsa på järnväg, busskörfält och cykelbanor

En grön och modern vård är förebyggande, patientsäker och långsiktigt hållbar. Det innebär att både hälsofrämjande, vård och rehabilitering ingår. Det handlar också om en förbättrad samordning när det gäller behandling och rehabilitering. Läs mer här.

Vi vill förbättra samverkan med regionen och kommunerna kring barn där det finns missbruk och/eller psykisk ohälsa i familjen och samordna de tidiga insatserna kring barns och ungas psykiska hälsa. Läs mer här.

 

 

Rädda strandskyddet Det unika strandskyddet i Sverige är hotat. Nya politiska förslag innebär att ännu fler stränder kan bebyggas, att vi får fler staket och fler privat-skyltar. Nu måste vi visa att vi är många som vill stoppa detta. Vi måste visa hur många vi är som älskar att bada och röra oss fritt vid vattnet. Och att alla har rätt till våra fantastiska stränder – inte bara några få. ‍
Våra prioriteringar

Regionalpolitiskt program.

Miljöpartiet de gröna i Halland verkar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Halland. För oss har begreppet hållbar utveckling en djup betydelse. Vårt handlingsprogram är ett verktyg för att driva verkligt grön politik för nuvarande och framtida generationer.

Miljöpartiet Halland

Kontakt