Energi

Miljöpartiet vill

  • ha hundra procent förnybar el och värme redan år 2030
  • satsa stort på solceller och havsbaserad vindkraft
  • på olika sät uppmuntra alla som kan och vill spara energi
  • fasa ut all fossil olja, kol, gas och kärnkraft till 2030
  • bygga ut smarta elnät snabbare så att trafik och industri kan drivas med el i hela landet.

I Halland har vi utmärkta förutsättningar för havsbaserad vindkraft. För närvarande diskuteras fyra områden i Kattegatt med som sammanlagt beräknas ge 10–15 TWh årligen.

Se även våra inlägg om "Världsfrånvända attacker på vindkraften" i Kungsbacka-Posten (23 dec 2021) och Hallands Nyheter (30 dec 2021).

Den följande texten är hämtad från Miljöpartiets politiksidor

Bara förnybart

El, värme och bränsle ska inte smutsa ner och förstöra barnens framtid. Miljöpartiet vill att Sverige får hundra procent förnybar el och värme redan år 2030, vilket är snabbare än vad de andra partierna tycker.

Vi vill göra Sverige världsledande med hundra procent förnybar energi från sol-, vind-, vatten- och bioenergi. Redan idag kommer mer än hälften av vår totala energi från förnybara energikällor. Förnybar el är nu mycket billigare än annan el. Nästan all elproduktion som kommer att byggas i världen till 2025 kommer att vara förnybar.

Solrevolution

I regering har Miljöpartiet ökat stödet till solel och gjort det enkelt att söka som ett skatteavdrag. Nu byggs solelen ut i rask takt. Det har har aldrig varit enklare eller billigare än nu att sätta solceller på taket.

Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kan ersätta hela Sveriges elproduktion från kärnkraft och mer därtill. Det blåser mer till havs vilket gör att den havsbaserade vindkraften är en stabilare energikälla och har en större årsproduktion än den landbaserade.

Vi vill att Sverige sätter upp ett mål att bygga ut den havsbaserade vindkraften med 90 TWh till 2040. Det är nästan dubbelt så mycket som dagens kärnkraft producerar.

Spara energi

Den miljövänligaste energin är den som inte behöver produceras i onödan. Vi vill införa en lag om energieffektivisering där staten sätter mål som energibolagen blir skyldiga att uppnå. Energibolagen kan uppnå målet genom att hjälpa sina kunder att genomföra de mest effektiva åtgärderna eller genom att betala ett annat energibolag för att genomföra dem.

Vi vill också skapa ett statligt energisparlån för renovering av lägenhetshus. ROT-avdraget behöver göras om för att stödja renoveringar och andra åtgärder som leder till energieffektivisering, förnybar energiproduktion eller minskad resursåtgång.

Ersätt kärnkraft och fossilt

Kärnkraften är smutsig, från brytningen av uran till slutförvaringen av det radioaktiva avfallet. Vi vill ersätta all farlig och smutsig kärnkraft och fossil energi med hundra procent förnybart.

Smarta elnät

Miljöpartiet vill uppgradera det svenska stamnätet för el så hela landet får ett smart, flexibelt och robust elnät som klarar mer förnybar el och som står emot allt värre oväder. Vi vill utöka möjligheterna att exportera förnybar el utomlands, genom nya utlandsförbindelser.

Med Miljöpartiet i regeringen

Under tiden vi var med i regeringen kunde vi revolutionera energipolitiken.

  • Fyra av tio kärnreaktorer har ersatts med vindkraft och energisparande.
  • Vindkraft och solceller byggs ut stort och slår rekord.
  • Vår vision om hundra procent förnybar el är nu Sveriges officiella mål.
  • Sverige får också ett mål om 50 procent effektivare energianvändning.
  • Vi har drivit igenom ett förbud mot brytning och anrikning av uran i Sverige.

Fördjupning i ämnet Energi

På väg mot 100 % förnybar energi (pdf)

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter