Smidig och pålitlig kollektivtrafik i vardagen

Vi vill satsa på fler resor, färre förseningar och enklare biljettlösningar, både i Sverige och Europa. Målet är att fler ska välja bort bilen och att kollektivtrafiken ska fördubblas.

Vi vill göra det lättare för fler att välja kollektivtrafiken.

Miljöpartiet vill

  • Satsa på kollektivtrafik i hela Sverige, på tåg och spårväg såväl som buss.
  • Införa ett och samma biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige.
  • Att kollektivtrafiken fördubblas och att biltrafiken och flyget minskar.
  • Satsa på tåg i hela Europa.

Klimatsmart resande

Kollektivtrafiken är unikt energisnål och klimatsmart. För att klara klimatet behöver fler kunna välja kollektivtrafik istället för bil eller flyg. Därför vill vi storsatsa på tåget och annan kollektivtrafik.

Mer pengar till kollektivtrafiken

Nya busslinjer ska dras i hela landet. Fler ska få spårvagn. I Stockholm ska tunnelbanan byggas ut. Vi driver på för att göra kollektivtrafiken attraktiv för fler i vardagen. Vi vill fortsätta satsa kollektivtrafiken i hela landet, så att fler kan få tillgång till bra alternativ till bilen.

Samma biljett överallt

Du ska kunna åka på en och samma biljett eller kort i hela landet. Därför vill vi utveckla och införa ett enhetligt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige.

Mer pendling i Sverige

Du som pendlar kollektivt ska gynnas ekonomiskt. Vi vill att du ska kunna få månadskort via jobbet, utan att behöva skatta. Vi vill göra om reseavdraget på deklarationen också, så det gynnar pendling med kollektivtrafik mer.

Tåg till Europa

Intresset och viljan att välja tåg istället för flyg ökar i Sverige och i andra delar av Europa. I ett grönt Europa ska det vara billigare, snabbare och enklare att resa både långa och korta sträckor med tåg.

Sluta särbehandla flyget

Idag betalar flyget inte koldioxidskatt för bränslet. Det är orimligt. Vi vill att flyget ska stå för hela sin kostnad och att EU ska införa flygskatt för alla flygresor inom EU.

Fördubbla kollektivtrafiken

Vi vill skapa nationella stadsmiljömål, om att andelen kollektivtrafik ska öka i städerna, och antalet bilresor minska. Vi vill göra till hela Sveriges mål att kollektivtrafikens andel av resorna i landet ska fördubblas.

Kollektivtrafik i coronatider

Under pandemin behöver vi hålla fysiskt avstånd och vi uppmanas att bara använda kollektivtrafiken för nödvändiga resor. Biljettintäkterna från resenärer har sjunkit kraftigt.

Miljöpartiet har i regering beslutat om flera statliga stödpaket så att regionernas kollektivtrafik ska kunna fortsätta att fungera trots minskade intäkter. De system som byggts upp över lång tid behöver kunna finnas kvar efter krisen.

Miljöpartiet regerar

  • Kollektivtrafik byggs ut över hela landet tack vare vår satsning på stadsmiljöavtal, där kommuner får finansiering av staten i utbyte mot satsningar på kollektivtrafik.
  • Elbussar har blivit billigare att köpa in med en statlig premie som sätter fart på marknaden.
  • Vi har satt igång ett uppdrag om att utveckla kollektivtrafiken i landsbygden.
  • Vi har storsatsat på Sveriges järnväg och tåget har nu bättre punktlighet än inrikesflyget.

Prata Kollektivtrafik

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.