Smidig och pålitlig kollektivtrafik i vardagen

Lyssna

När kollektivtrafik fungerar bra är den fantastisk. Vi vill satsa på ökat utbud, färre förseningar och enklare biljettlösningar. Vi vill ge pendlare skattelättnader. Målet är att fler ska välja bort bilen och att kollektivtrafiken ska fördubblas på biltrafikens bekostnad.

Vi vill göra det lättare för fler att välja kollektivtrafiken.

Miljöpartiet vill

  • satsa på kollektivtrafik i hela landet, på tåg och spårväg såväl som buss,
  • att du ska kunna få månadskort av jobbet utan att skatta,
  • införa ett och samma biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, och
  • att kollektivtrafiken fördubblas på biltrafikens bekostnad.

Idag görs fyra miljoner resor med kollektivtrafik, varje dag. Men för att klara klimatmålen behöver fler kunna välja kollektivtrafiken framför bilen. Därför vill vi storsatsa kollektivtrafiken.

Mer pengar till kollektivtrafiken

Nya busslinjer ska dras i hela landet. Fler ska få spårvagn. I Stockholm ska tunnelbanan byggas ut. Vi driver på för mer att göra kollektivtrafiken attraktiv fler i vardagen. Vi vill fortsätta satsa kollektivtrafiken i hela landet, så att fler kan få tillgång till bra alternativ till bilen.  

Pengar för pendlare

Du som pendlar kollektivt ska gynnas ekonomiskt. Vi vill att du ska kunna få månadskort via jobbet, utan att behöva skatta. På ett månadskort kan det innebära ett par hundra kronor. Vi vill göra om reseavdraget på deklarationen också, så det gynnar pendling med kollektivtrafik mer.

Samma biljett överallt

Du ska kunna åka på en och samma biljett eller kort i hela landet. Därför vill vi utveckla och införa ett enhetligt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige.

Fördubbla kollektivtrafiken

Vi vill skapa nationella stadsmiljömål, om att andelen kollektivtrafik ska öka i städerna, och antalet bilresor minska. Vi vill göra till hela Sveriges mål att kollektivtrafikens andel av resorna i landet ska fördubblas. 

Miljöpartiet regerar

För första gången är Miljöpartiet i regering. Vi gör stor skillnad:

  • kollektivtrafik byggs nu ut över hela landet tack vare vår satsning på stadsmiljöavtal, där kommuner får finansiering av staten i utbyte mot satsningar på kollektivtrafik.
  • elbussar har blivit billigare att köpa in med en statlig premie som sätter fart på marknaden.
  • vi har satt igång ett uppdrag om att utveckla kollektivtrafiken i landsbygden.
  • vi har storsatsat på Sveriges järnväg, vilket förbättrar kollektivtrafiken på räls i hela landet.

Prata Kollektivtrafik

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.